5. Budrunde

Det kan ofte gå fort i svingene når du skal holde budrunden. Korte tidsfrister er et middel som blir brukt for å stresse selger. Selv om buddagen ofte oppfattes som hektisk er den også veldig spennende!

Vi anbefaler at du forbereder deg godt til budrunden og er så tilgjengelig som mulig på selve buddagen slik at du unngår det verste stresset.

Noen viktige punkter:

  • Husk at første bud fra hver budgiver må mottas skriftlig, med signatur. Det kan sendes pr fax, pr post, leveres personlig eller scannes og sendes pr e-post
  • Alle bud er bindende
  • Før budjournal
  • Vær tilgjengelig på telefon
  • Sjekk e-post/fax

NB: Husk å sjekke at finansieringen er i orden hos budgiver. Dette gjør du enkelt ved å benytte vårt budskjema som har et eget felt for kontaktperson i banken som du kan ringe. Dette kan spare deg for problemer om det skulle vise seg at det foreligger forbehold ved budet.

Under Ressurser, finner du budjournal og budskjema du kan benytte gratis.

Estimert tidsforbruk: 1 -5 timer avhengig av antall budgivere

Estimert kostnad for deg: Gratis!