3. Markedsføring

Målet med markedsføringen er å nå flest mulig potensielle kjøpere, vekke interessen deres nok til å komme på visning, for derigjennom å oppnå en høyest mulig pris for boligen.

For å klare dette har vi følgende råd til deg:

  • Sett av nok tid til å utarbeide et prospekt
  • Ta gode bilder av boligen og legg ved planskissen
  • Ha takst og annen informasjon om boligen klar
  • Vær målrettet i hvilke medier du velger å bruke. For de fleste vil 1boligmarked.no og  finn.no være en selvfølge og et minimum

Husk at det å kjøpe bolig er den største enkeltinvesteringen for de aller fleste.

Under ressurser finner du det du trenger for å fremstå som profesjonell å gjøre boligen din attraktiv i markedet.

Estimert tidsforbruk: Varierer, men vi anbefaler å sette av god tid til både rydding, vasking, fotografering og utforming av prospektet

Estimert kostnad for deg: fra 5 000 kr for annonsering på finn.no og oppover etter behov