1. Hente inn informasjon

Salgsprosessen starter med at du skaffer deg oversikt og innhenter nødvendig informasjon om boligen, nabolaget og planlagte reguleringer. Informasjonen finnes allerede, du skal kun samle den sammen fra de forskjellige etatene.

Vi har lagt til rette for at du enkelt skal finne frem til informasjonen du trenger under ressurser.

Husk at når du selger privat, og når du selger gjennom megler, er du ansvarlig for at opplysningene som gis er korrekte.

Dette er informasjonen du trenger å innhente:

Estimert tidsforbruk: 1-3 timer arbeid for deg + leveringstid på ca en uke fra de forskjellige etatene

Estimert kostnad for deg: 1 -3 000 kr