Informasjon

Steg 1: Finn frem ditt gnr/bnr for eiendommen:

Søk opp din matrikkelinformasjon her hvis du ikke har den tilgjenelig. http://www.seeiendom.no/

NB: Om du ikke finner adressen din i søkefeltet, naviger deg frem på kartet til din eiendom.

Steg 2: Informasjon som skal følge prospektet:

1. Grunnboksutskrift

Grunnboken gir oversikt over eventuelle rettigheter og heftelser (servitutter) som er tinglyst på eiendommen. Grunnboksutskriften bør legges i prospektet.

2. Offentlig informasjon

Opplysninger om kommunale avgifter, eiendomsskatt, ferdigattest, regulering og innhentes ved å bestille en “eiendomsmeglerpakke” hos Infoland.

Grunnboksutskrift bestiller du som et eget punkt. Her bestiller du det som skal inn i prospektet https://www.infoland.no/portal/infoland/forsiden/sokeiendom

NB! Ønsker du hjelp til innhenting av informasjon? Du kan alltid ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg. Trykk her for å kontakte Fjordane Advokatkontor as